Działalność Eucharystycznego Ruchu Młodych


I Powstanie Eucharystycznego Ruchu Młodych

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, zostaje założona w 1916 r. Krucjata Eucharystyczna jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy. Na terenie Polski Krucjata została założona przez Św. Urszulę Ledóchowską. Krucjata się rozwija tak, że w 1939 r. osiąga liczbę około 200 tysięcy członków. Po wojnie Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, przekształca się w ERM. Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj. Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie. 

W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce w wielu diecezjach odrodziły się wspólnoty ERM. Praca w tych wspólnotach rozpoczęła się w roku szkolnym 1985/86 i trwa do dzisiaj. Istnieje w 28 diecezjach, a głównie w gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, legnickiej, lubelskiej, poznańskiej, włocławskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i innych - skupia ok. 13 000 dzieci i młodzieży. Towarzyszy im liczna grupa animatorów. Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii św. a wyjątkowo
w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy Świętej.


II Grupy wiekowe

Uczniowie Jezusa - klasa III i IV:
To grupa dzieci rozpoczynających formację w ERM-ie. Znakiem jest żółta chusta.

Apostołowie Dzisiaj - klasa V i VI:
To ci, którzy po złożeniu przyrzeczenia, otrzymują odznakę i kontynuują formację w ERM-ie.

Młodzi Świadkowie - gimnazjum:
Niektórzy z gimnazjalistów posługują jako animatorzy młodszych grup, otrzymują krzyż ERM-u.

III Cele ERM-u

· Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;

· Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;

· Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;

· Rozwijać postawy eucharystyczne: adoracja, postawa wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;

· Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;

· Pogłębiać więź dzieci z Kościołem z parafią i zaprawiać do apostolstwa w różnego rodzaju grupach duszpasterskich.


IV Zasady

1. Żyj Mszą Świętą

2. Czytaj Ewangelię!

3. Kochaj bliźnich!

4. Bądź trzynastym apostołem!


V Znaki

Żółta chusta i krzyż.


VI Propozycje działania w Diecezji Kaliskiej, w roku formacyjnym 2016/2017:
1. Tegoroczne hasło: "Panie, poślij mnie, abym głosił Imię Twe"

2. Dbanie o rozwój wspólnoty diecezjalnej ERM.

3. Formacja animatorów – rekolekcje i dni skupienia (ogólnopolskie i diecezjalne)

4. Zachęta do regularnego przystępowania do Sakramentu pokuty i pojednania oraz udziału
w Eucharystii (szczególnie w pierwsze piątki miesiąca).

5. Organizowanie w parafiach przez i z udziałem dzieci, pod opieką animatorów adoracji w pierwsze czwartki i piątki miesiąca
oraz okolicznościowych lub systematycznych.

6. Pomoc w przygotowaniu i pięknym przeżyciu celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia (szczególnie Wielki Czwartek), Świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia oraz czynny udział w niedzielnych oraz świątecznych Mszach Świętych (godny strój, żółte chusty).

7. Przygotowanie Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

8. Zaznaczenie swojej szczególnej obecności w procesji Bożego Ciała oraz w Oktawie Uroczystości, jako owoc Diecezjalnego
Kongresu Eucharystycznego.

9. Regularne spotkania grupy ERM w parafii, zachęcanie do wstępowania w szeregi Ruchu.

10. Dziękczynienie za dar Chrztu Świętego oraz troska o piękno głoszenia Dobrej Nowiny i dawanie świadectwa wiary konkretnymi, dobrymi czynami.