Aktualności

Sw.Stanislaw Kostka             Sw.Urszula Ledochowska

"Panie, poślij mnie, abym głosił Imię Twe!"

Nasze spotkania i Rekolekcje

Warto wiedzieć

Formacja ERM

Piosenka Roku:

Poniżej zamieszczamy link z udostępnieniem do śpiewanej 
i instrumentalnej wersji naszej piosenki roku.

Autorem słów jest s. Teresa Zintel USJK. 
Autorem melodii jest Pan Bogusław Niemasik.

Dziękujemy Autorom!:)

Aby pobrać te pliki, należy kliknąć na strzałkę w prawym 
górnym roku i wybrać "zapisz plik".

Miłego śpiewania!